20. výročí založení

Fakulta stavební oslavila v roce 2017 výročí 20 let od svého založení. U příležitosti této události byla v průběhu celého roku pořádána řada doprovodných akcí.

Oslavy oficiálně začaly 18. 1. 2017 v Aule VŠB-TUO, kde v dopoledních hodinách proběhla slavnostní Vědecká rada Fakulty stavební. Odpoledne pak děkan Fakulty stavební, prof. Ing. Radim Čajka, CSc. zahájil v prostorách Velkého světa techniky výstavu uspořádanou k 20. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO.


© 2018 VŠB-TU Ostrava