Den otevřených dveří

V pátek 20. ledna 2017 se na fakultě konal den otevřených dveří, na kterém se zájemci o studium mohli dozvědět bližší informace o přijímacím řízení, seznámit se s nabídkou studijních oborů a prohlédnout si prostory fakulty. Novinkou byla prezentace jednotlivých kateder fakulty formou informačních stánků, které měly návštěvníkům přiblížit oblast jejich činnosti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava