Oslavy 20. výročí založení

U příležitosti oslav 20. výročí založení fakulty se ve středu 18. ledna 2017 v Aule VŠB-TUO konala slavnostní Vědecká rada Fakulty stavební VŠB-TUO. Odpoledne pak děkan fakulty zahájil v prostorách Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice výstavu uspořádanou k 20. výročí založení fakulty.


© 2018 VŠB-TU Ostrava