Pamětní medaile Georgia Agricoly

Medaile Georgia Agricoly je na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava udělována za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci. Toto ocenění bylo předáno i několika významným osobnostem působícím na fakultě. Jsou jimi:

  • prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., oceněný v roce 1999;
  • prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., oceněný v roce 2002;
  • doc. Ing. Petr Janas, CSc., oceněný v roce 2011;
  • doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., oceněný v roce 2011;
  • prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., oceněný v roce 2017;
  • prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., oceněný v roce 2017;
  • prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA., oceněný v roce 2017.

© 2018 VŠB-TU Ostrava