Stopa absolventa pro profesora Josefa Aldorfa

22. září 2017 proběhl slavnostní ceremoniál odhalení stopy absolventa na Chodníku slávy VŠB – TU Ostrava. Osobností, jíž se dostalo této cti, byl profesor Josef Aldorf. Vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník Fakulty stavební, uznávaný odborník v oboru Geotechnika a podzemní stavitelství, spoluzakladatel oboru Geotechnika a podzemní stavitelství na VŠB – TU Ostrava, jediného v ČR.


© 2018 VŠB-TU Ostrava