Akademický senát Fakulty stavební je volen akademickou obcí fakulty na tříleté funkční období.

Složení akademického senátu
Předseda: doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
1. místopředseda: Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
2. místopředseda: Vít Němčic
Tajemník: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Akademická komora: Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Studentská komora: Ing. Monika Kubzová 
Ing. arch. Roman Osika
Matúš Záhradník

Zápisy z jednání

Podklady k jednání

Volby pro funkční období 2017-2020

Volba děkana fakulty pro funkční období 2018-2022

Dne 5. 12. 2017 zvolil Akademický senát Fakulty stavební na pozici děkana fakulty pana prof. Ing. Radima Čajku, CSc.