Akademický senát

Akademický senát Fakulty stavební je volen akademickou obcí fakulty na tříleté funkční období.

Složení akademického senátu
Předseda: doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
1. místopředseda: Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
2. místopředseda: Vít Němčic
Tajemnice: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Akademická komora: Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Studentská komora: Tomáš Břenek
Ing. arch. Roman Osika
Daniel Teuer

Zápisy z jednání

Rok 2017

Archív zápisů

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Podklady k jednání

Volby pro funkční období 2017-2020

Volba děkana fakulty pro funkční období 2018-2022

Dne 5. 12. 2017 zvolil Akademický senát Fakulty stavební na pozici děkana fakulty pana prof. Ing. Radima Čajku, CSc.


© 2018 VŠB-TU Ostrava