srdce-fast

Chceme společně oživit Srdce FAST, sdílený univerzální prostor v prostorách budovy Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava. Představujeme si příjemný, neformální a univerzální prostor, který by byl vizitkou života a pospolitosti fakulty. Bude sloužit všem – studentům, pedagogům i hostům. Mohl by sloužit jako multifunkční místo vhodné k neformálním setkáním, odpočinku, občerstvení, předávání informací, pořádání příležitostných akcí, oslav, výstav a dalších aktivit, ať už plánovaných či spontánních. Srdce FAST cítíme tepat hlavně ve vestibulu u hlavního vstupu do budovy a v hale před velkými posluchárnami. Srdce potřebuje kyslík, proto bychom si přáli vnitřní prostory fakulty více propojit s navazujícím exteriérem, hlavně v atriu a ve venkovním prostoru navazujícím na posluchárny. Chceme oslovit a zapojit všechny členy fakulty a zjistit potřeby a nápady od všech, kteří se budou chtít do plánování zapojit.

Anketa

Připravili jsme pro Vás krátký dotazník, který nám pomůže zjistit, zda je o provedení změn v Srdci FAST zájem a o jaké změny by se mělo jednat. Dotazník bude zveřejněn od 21. 9. do 8. 10. 2017. Vyhodnocení ankety je plánováno do konce října a s výdledky Vás seznámíme na této stránce.

Letní kino

V souvislosti s tímto projektem jsme pro Vás připravili akci s názvem Srdce FAST, která proběhla 21. 9. 2017. Během této jedinečné akce ve foyer před velkými posluchárnami jste se si mohli zahrát zábavné hry a hlavolamy. Hlavním cílem bylo představení celého záměru projektu Srdce FAST.