Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

AS FAST vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FAST VŠB-TUO pro volební období 2022 - 2026. Harmonogram voleb je následující:

09. 07. 2021 vyhlášení voleb
30. 09. 2021 předložení kandidátů na děkana (katedry, akademická obec)
12. 10. 2021 předložení životopisů a volebních programů (celkově max. 2x A4)
15. 10. 2021 zveřejnění životopisů a volebních programů
18. - 22. 10. 2021 představení kandidátů akademické obci FAST (den a hodina bude upřesněna)
26. 10. 2021 volba kandidáta na funkci děkana FAST VŠB-TUO pro volební období 2022 - 2026

POZN:
Předložení kandidátů na děkana, životopisů a volebních programů se odevzdávají předsedovi AS FAST vždy v originálním vyhotovení. Nominace, způsoby podání a volba se řídí Jednacím řádem AS FAST VŠB-TUO FAST_VP_17_002. Pro nominaci kandidáta katedrou se doporučuje přiložit zápis ze schůze katedry s podpisy přítomných členů katedry.