Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Projednává základní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy.

Složení kolegia děkana
Děkan: prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Proděkan pro vědu a výzkum: doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Proděkanka pro studium: Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Proděkanka pro rozvoj: Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Předseda akademického senátu: doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Tajemnice: Ing. Livie Havrlantová
Předseda FOS: Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
Studentská komora akademického senátu: Vít Němčic