Odborné komise

Funkční období odborných komisí je od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018, mimo disciplinární komise, kde je funkční období stanoveno od 5. 12. 2016 do 4. 12. 2018.

Stipendijní komise
Předseda: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Ing. Livie Havrlantová
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Ing. arch. Roman Osika
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Disciplinární komise
Předseda: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
  Matěj Bálek
Bc. Martina Holubová
Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
Ing. Pavel Valíček
Ing. Jana Vašková
Matúš Záhradník
Komise SVOČ
Předseda: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
  Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Ing. Filip Khestl, Ph.D.
doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Komise pro interní grantové soutěže
Předseda: doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
  Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Komise pro hodnocení podkladů pro habilitační a jmenovací řízení z hlediska formálních požadavků
Předseda: doc. Ing. Petr Janas, CSc.
  doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
doc. Ing. František Kuda, CSc.
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. Markéta Maluchová
Komise bezpečnosti práce a požární ochrany
Předseda: Ing. Libor Žídek
  Ing. Livie Havrlantová
Ivo Knápek
Hana Košnovská
Ing. Eva Rykalová, Ph.D.
Redakční rada sborníku vědeckých prací
Šéfredaktor: doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Interní členové: doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Externí členové: prof. Pierre-Claude Aïtcin
Université de Sherbrooke, Kanada
prof. Michael Beer
Leibniz University, Hannover, Německo a University of Liverpool, Spojené království
Dr. Peter Dusicka, Ph.D., P.E.
Portland State University, USA
prof. Gagik Galstyan, Doctor of Technical Sciences
National University of Architecture and Construction of Armenia, Arménie
Pratanu Ghosh, Ph.D., Assistant Professor
California State University, Fullerton, USA
Dr. Muhammad N.S. Hadi, Associate Professor
University of Wollongong, Austrálie
prof. Dr. Ing. Peer Haller
Technische Universität Dresden, Německo
prof. David Hui
University of New Orleans, USA
prof. Chih Chen Chang, Ph.D., FHKIE
Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
prof. Qi Chengzhi
Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Čína
doc. Ing.arch. Ján Ilkovič, CSc.
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovensko
prof. Gela Kipiani
Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzie
Prof.dr.sc. Hrvoje Kozmar
University of Zagreb, Chorvatsko
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Slovensko
prof. Suren Mkhitaryan, Doctor of Sciences
Corresponding Member of the National Academy of Sciences, Arménie
Assoc. prof. Dr. Trung Nguyen-Thoi
Ton Duc Thang University, Vietnam
prof. Luis Jose Andrade Pais
Universidade da Beira Interior, Portugalsko
Assoc. Prof. Doncho Partov, PhD. Eng.
Higher School of Civil Engineering "Lyuben Karavelov", Sofie, Bulharsko
Ing. Jindřich Pater
ČKAIT, oblastní kancelář Ostrava
prof. Dr.hab. inž. Jaroslav Rajczyk
Fakulta stavební, Polytechnika Czestochowa, Polsko
doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
prof. Evgeny Borisovich Smirnov, D.Sc.
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPSUACE), Rusko
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Ústav geoniky AV ČR
prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwal
Fakulta stavební, Polytechnika Opole, Polsko
prof. Dr. Isik Yilmaz
Cumhuriyet University, Turecko
prof. Alphose Zingoni, PrEng, CEng, PhD, FSAAE, FIABSE, FIStructE
University of Cape Town, Jihoafrická republika
Technický redaktor: Ing. Pavel Vlček, Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava