VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Činnost vědecké rady se řídí zákonem o vysokých školách. Jednání vědecké rady se mohou účastnit také čestní členové, kteří však nehlasují.

Plán zasedání vědecké rady v roce 2018: 21. března,  20. června, 31. října.

Složení vědecké rady
Předseda: prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Interní členové: doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Externí členové: Ing. Svatopluk Bijok
Jan Eisenreich
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kozák
Ing. Jan Sniegon
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Ing. Marek Veselý
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Čestní členové: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.