Vědecká rada

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Činnost vědecké rady se řídí zákonem o vysokých školách.

Plán zasedání vědecké rady v roce 2017: 24. února, 12. května, 22. září a 1. prosince.

Složení vědecké rady
Předseda: prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Tajemnice: Ing. Livie Havrlantová
Interní členové: prof. Ing. Radim Briš, CSc.
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
doc. Ing. Petr Janas, CSc.
Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
doc. Ing. František Kuda, CSc.
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Externí členové: prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Stavební fakulta STU v Bratislavě
Ing. Tomáš Hadwiger
HOCHTIEF CZ, a. s.
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Jaroslav Kozák
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.
Ing. Jan Sniegon
IMOS Brno, a. s.
Ing. Jan Šrom
Advanced World Transport, a. s.
Ing. Marek Veselý
Metrostav, a. s.
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Radek Vortel
Skanska, a. s.
Čestní členové: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
děkan Fakulty stavební VUT v Brně
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
děkan Stavební fakulty TU v Košicích
prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
děkan Stavební fakulty STU v Bratislavě
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
děkan Stavební fakulty ŽU v Žilině

© 2018 VŠB-TU Ostrava