Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Činnost vědecké rady se řídí zákonem o vysokých školách. Jednání vědecké rady se mohou účastnit také čestní členové, kteří však nehlasují.

Plán zasedání vědecké rady v roce 2019: 6. března,  15. května, 2. října, 4. prosince

Složení vědecké rady
Předseda: prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Interní členové: doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Externí členové: Ing. Svatopluk Bijok
Jan Eisenreich
Ing. Tomáš Hadwiger
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kozák
Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
Ing. Jan Sniegon
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Ing. Marek Veselý
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Čestní členové: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.