Vědecká rada

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Činnost vědecké rady se řídí zákonem o vysokých školách.

Plán zasedání vědecké rady v roce 2018: 21. března a 20. června.

Složení vědecké rady
Předseda: prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Tajemnice: Ing. Naďa Zdražilová
Interní členové: doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Externí členové: Ing. Svatopluk Bijok
Jan Eisenreich
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kozák
Ing. Jan Sniegon
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Ing. Marek Veselý
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Čestní členové: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

© 2018 VŠB-TU Ostrava