Požární zkouška modelu dřevostavby

24. 4. 2014, Rýmařov


© 2018 VŠB-TU Ostrava