Studentské orgány a organizace

Studentská komora Akademického senátu VŠB - TU Ostrava
Zastupujeme studentskou část akademické obce na univerzitní úrovni, tedy všechny studenty...

Stavovská unie studentů Ostrava
Mezi naše hlavní aktivity patří pořádání kulturních akcí (nejen) pro studenty...

IAESTE VŠB - TU Ostrava
Naší hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáží...

ESN VŠB – TU Ostrava
Staráme se o zahraniční studenty, i o to, aby se jim tady líbilo...


© 2018 VŠB-TU Ostrava