Aktuality

Menis

19. 6. 2018, 16:00, Fakulta stavební, posluchárna H 109
Přednáška španělského architekta Fernanda Menise

Spolupráce s finskou univerzitou

miniatura
22. 5. 2018
Fakultu stavební VŠB – TU Ostrava navštívila 15. května 2018 delegace vedena děkankou prof. Kirsi Viskari z finské univerzity Saimaa University of Applied Sciences.

Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava se stala partnerem výpravy do Japonska

miniatura
4. 5. 2018
Studium vysoké školy je mnohdy stejné dobrodružství, jako cestování, tak proč nespojit síly?!

Městské inženýrství Karlovarsko

8. 6. 2018, 9:00, Kulturní centrum Svoboda, Cheb
Letošní ročník pravidelně pořádané mezinárodní konference se bude zabývat tématem dopravy ve městech

Úspěch ve výtvarné soutěži Technologické agentury ČR

miniatura
27. 3. 2018
Student Fakulty stavební slavil úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži vyhlašované Technologickou agenturou ČR

Student Fakulty stavební pomohl rozluštit záhadu tajemného hradu v Ostravě

miniatura
20. 3. 2018
Bc. Filip Slivka, student oboru Architektura a stavitelství, přispěl k odhalení umístění hradu Schachtburg, který měl být před druhou světovou válkou sídlem recesistického spolku Schlaraffia

Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce

miniatura
14. 3. 2018
Diplomové práce tří, nyní již absolventů Fakulty stavební, zvítězily ve fakultním kole soutěže vyhlašované Českou asociací ocelových konstrukcí

Geotechnika

18. 10. 2018 - 19. 10. 2018, Horský hotel Soláň, Karolinka
Konference zaměřená na geotechnické otázky při přípravě a výstavbě podzemních a pozemních staveb

Modelování v mechanice

24. 5. 2018 - 25. 5. 2018, Fakulta stavební
Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering

29. 8. 2018 - 31. 8. 2018, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Prestižní mezinárodní sympozium pro studenty doktorského studia

© 2018 VŠB-TU Ostrava