Aktuality

Děkanské volno

21. 2. 2018
Čtvrtek 8. 3. 2018 od 14:00

Míchačka

miniatura
8. 3. 2018, 15:00, Tělocvična Fakulty stavební
Druhý týden v březnu proběhne tradiční studentská soutěž reprezentující jednotlivé studijní obory

Geotechnika

18. 10. 2018 - 19. 10. 2018, Horský hotel Soláň, Karolinka
Konference zaměřená na geotechnické otázky při přípravě a výstavbě podzemních a pozemních staveb

Podpora talentovaných studentů

miniatura
30. 1. 2018
Univerzitní program péče o studenty s mimořádným zájmem o studijní obor

Ocenění od ČBS

miniatura
4. 12. 2017
Prestižní tituly udělované Českou betonářskou společností ČSSI v soutěži Vynikající diplomová a dizertační práce putují na Fakultu stavební

CivilCon

22. 2. 2018 - 26. 2. 2018, Istanbul Technical University, Turecko
Konference zaměřená na praktickou přípravu studentů pro jejich budoucí pracovní kariéru

Ocenění studentů Geotechniky

miniatura
30. 11. 2017
Studenti oboru Geotechnika na Fakultě stavební slavili úspěch v soutěži o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

Modelování v mechanice

24. 5. 2018 - 25. 5. 2018, Fakulta stavební
Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

Úspěch v soutěži ČEEP 2016

miniatura
27. 11. 2017
Studentka oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební získala Cenu rektora VŠB - TU Ostrava ve studentské kategorii

Prestižní mezinárodní cena No-Dig Award 2017 putuje na Fakultu stavební

miniatura
13. 10. 2017
Student oboru Geotechnika na Fakultě stavební získal prestižní ocenění v mezinárodní soutěži No-Dig Award 2017

Profesor Josef Aldorf získal Stopu absolventa

miniatura
10. 10. 2017
Letošní Stopa absolventa patří panu profesorovi Josefovi Aldorfovi, pedagogovi a vědeckému pracovníkovi Fakulty stavební

CUTE 2018

17. 4. 2018 - 19. 4. 2018, Ton Duc Thang University, Vietnam
Konference na téma udržitelného rozvoje stavebního, městského a dopravního inženýrství

12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering

29. 8. 2018 - 31. 8. 2018, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Prestižní mezinárodní sympozium pro studenty doktorského studia

© 2018 VŠB-TU Ostrava