Oznámení

Konání státní doktorské zkoušky

4. 5. 2018
Ing. Jakub Flodr

Konání obhajoby disertační práce

4. 5. 2018
Ing. Kristýna Klajmonová

Konání obhajoby disertační práce

4. 5. 2018
Ing. David Mareček

© 2018 VŠB-TU Ostrava