Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozice profesor, docent, asistent, odborný asistent (Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava)

24. 7. 2018
Děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení volných míst.

© 2018 VŠB-TU Ostrava