Výběrová řízení

Odborný asistent na Katedře matematiky (Fakulta stavební)

25. 4. 2018
Děkan Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení

Vedoucí kateder (Fakulta stavební)

12. 4. 2018
Děkan Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrová řízení

© 2018 VŠB-TU Ostrava