Výroční zprávy a záměry

  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 [PDF]
  • Dlouhodobý záměr na období 2011-2015 [PDF]
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 [PDF]
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 [PDF]
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 [PDF]
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2007 [PDF]
  • Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2007 [PDF]
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 [PDF]
  • Dlouhodobý záměr na období 2006-2010 [PDF]
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 [PDF]

© 2018 VŠB-TU Ostrava