Systémový specialista (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Systémový specialista (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Nabídka pracovní příležitosti.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, nabízí absolventům magisterského studia na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava (nejlépe z oboru pozemního stavitelství) možnost uplatnění nabytých vědomostí, v zaměstnaneckém poměru, při výkonu odborných činností na stavebním oddělení.

Náplň práce

Zaměstnancům nabízíme samostatný výkon odborných činností odpovídající požadované kvalifikaci na pracovišti v Ostravě.

Požadavky

Absolvent magisterského studia na Fakultě stavební (nejlépe z oboru pozemního stavitelství).

Pro bližší informace ohledně požadavků v profesní oblasti kontaktujte:
Ing. Vladimír Zapletal (přednosta Správy nádražních budov): tel. 972 766 240, email: ZapletalV@szdc.cz.

Nabízíme

 • profesní růst v rámci kariérního řádu,
 • odpovídající platové ohodnocení,
 • místo výkonu činností v regionu Moravskoslezského kraje,
 • režijní výhody pro cestování vlaky ČD a ŽSR na území České i Slovenské republiky zdarma (resp. za roční poplatek 1100,- Kč),
 • volné mezinárodní jízdenky FIP do většiny zemí Evropy a další benefity, garantované Podnikovou kolektivní smlouvou:
  • 30 dní dovolené v kalendářním roce,
  • příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnance,
  • příspěvky zaměstnavatele na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků (včetně příspěvků na tábory dětí),
  • finanční odměny při dosažení životního i pracovního jubilea,
  • pracovní dobu 37,5 hodiny týdně v pružné pracovní době.

Kontakt

Bc. Ivana Čechová (vedoucí oddělení sociálního, práce a mezd): tel. 972 766 190, email: Cechova@szdc.cz.

Vloženo: 1. 9. 2018
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět