Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výběrové řízení - Odborný asistent (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava)

Děkan Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících míst
  • 1 místo odborného asistenta na Katedře prostředí staveb a TZB pro oblast  Prostředí staveb se zaměřením na stavební akustiku a denní osvětlení; předpokládaný termín nástupu od 1. dubna 2021 nebo dle dohody, úvazek 0,2
  • 1 místo odborného asistenta na Katedře prostředí staveb a TZB pro oblast Technické zařízení budov se zaměřením na zdravotechniku, vytápění a větrání; předpokládaný termín nástupu od 1. září 2021 nebo dle dohody, úvazek 0,5
  • 1 místo odborného asistenta v Experimentálním a diagnostickém stavebním centru se zaměřením na diagnostiku staveb a experimentální měření v oboru Konstrukce staveb a  Stavební hmoty a diagnostika staveb, předpokládaný termín nástupu od 1. dubna 2021 nebo dle dohody, úvazek 0,75
  •  

Požadavky

vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklad pro její získání, pedagogická praxe a praxe v daném oboru, předpoklad pro vědecko-výzkumnou činnost, aktivní znalost AJ, schopnost týmové práce a tvůrčího myšlení, morální a občanská bezúhonnost.

Doplňující informace

Přihlášky k výběrovému řízení, doložené profesním životopisem, doklady o dosaženém nejvyšším vzdělání, doklady osvědčujícími jazykové znalosti, seznamem vědeckých nebo odborných prací, přehledem absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží, publikační činnosti, příp. dalšími doklady osvědčujícími vědeckou nebo jinou kvalifikaci, zasílejte do 30 dnů od data zveřejnění na adresu: 

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
děkanát Fakulty stavební,
L. Podéště 1875/17,
708 00 Ostrava-Poruba

Zveřejněno na Informační desce Fakulty stavební dne: 29. 1. 2021      

Vloženo: 29. 1. 2021
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět