Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výběrové řízení - Odborný asistent (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava)

Děkan Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na obsazení
  • 1 místa odborného asistenta na Katedře matematiky pro výuku matematické analýzy, lineární algebry, analytické geometrie, integrálního a diferenciálního počtu funkcí více proměnných, diferenciálních rovnic a paralelního programování; úvazek 0,1

Termín nástupu: 1. 9. 2021 nebo dle dohody

Požadavky

vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, akademicko-vědecký titul Ph.D. (Dr., CSc.), předpoklady pro zahájení habilitačního řízení do dvou let, specializace v uvedené oblasti, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost v oboru, znalost AJ, programování v Matlabu a C/C++, paralelní programování, zájem o vzdělání a profesní růst, schopnost týmové práce, morální a občanská bezúhonnost. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Nabízíme

Nabízíme pracovní poměr na desetinový úvazek, příjemné pracovní prostředí, prostor pro vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu.

Doplňující informace

Přihlášku k výběrovému řízení doloženou profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání, doklady o pedagogické praxi, seznamem vědeckých nebo odborných prací, přehledem absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží, příp. dalšími doklady osvědčujícími vědeckou nebo jinou kvalifikaci, zašlete do 30. 4.2021 na adresu:

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
děkanát Fakulty stavební,
Ludvíka Podéště 1875/17,
708 00 Ostrava-Poruba

Vloženo: 2. 4. 2021
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět