V rámci dalšího zkvalitňování výuky na naší fakultě a rozšiřování povědomí studentů o možnostech jejich uplatnění v praxi po úspěšném absolvování vysoké školy, jsou do letního semestru 2019 připraveny přednášky odborníků. Partnerské a vyzvané firmy budou studentům prezentovat svou práci a odpovídat na jejich konkrétní dotazy. Využijte tuto výjimečnou možnost a inspirujte se pro svou budoucí kariéru. 

Termín a místo: 11. dubna od 14:15 hodin v učebně H 108.

Téma: Tunelový komplex Blanka – konstrukční řešení

Přednášející: Ing. Jiří Husárik, Ph.D., absolvent VŠB - TU Ostrava

Firma: Metrostav a.s.

Stavební obory: Dopravní stavby, Podzemní stavby, Pozemní stavby, Geotechnika

V rámci této přednášky bude představeno dopravní řešení okružních systémů hlavního města Prahy a umístění tunelového komplexu v rámci okružních systémů. Bude vysvětlen vznik názvu Blanka. Dále budou představeny jednotlivé části tunelového komplexu a bude popsáno konstrukční řešení jednotlivých částí tunelu a také nadzemních částí.

Přednáška bude zaměřená na stavební obory od dopravních staveb, přes geotechniku a podzemní stavby až po pozemní stavitelství, protože součástí tunelového komplexu byla výstavba křižovatek a povrchových komunikací, dále pak tunelů ražených a budovaných v otevřené stavební jámě.

Nicméně stejně důležitou součástí byly realizace podzemních technologických center, čerpacích stanic, podzemních garáží, veškerých inženýrských sítí a v neposlední řadě protipovodňové hráze pro ochranu městské části Troja.