Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

FASTalks (série přednášek a diskuzí)

V rámci dalšího zkvalitňování výuky na naší fakultě a rozšiřování povědomí studentů o možnostech jejich uplatnění v praxi po úspěšném absolvování vysoké školy, jsou do letního semestru 2021/2022 připraveny přednášky  odborníků. Partnerské a vyzvané firmy budou studentům prezentovat svou práci a odpovídat na jejich konkrétní dotazy. Využijte tuto výjimečnou možnost a inspirujte se pro svou budoucí kariéru. 

Subterra a.s.

Termín a místo:

  • 4. května od 10:45 hodin v posluchárně LPO H109

Téma:

Krátká anotace: Přednáška bude věnována rekonstrukci 4 železničních tunelů na trati Brno-Maloměřice – Adamov v úseku Maloměřice – Bílovice. Objednatelem je Správa železnic, s.o. a předpokládaná celková doba rekonstrukce je do ledna roku 2023, rekonstrukce tunelů by měla být dokončena v srpnu tohoto roku. První dva tunely mají monolitické ostění v hloubených částech a ostění ze stříkaného betonu v ražené části a shodně je navržen způsob sanace. Druhé dva tunely se liší od prvních i mezi sebou, oba mají společné monolitické ostění v hloubených částech. V ražené části je jeden z tunelů z monolitického opěří a žulových kamenů v klenbě, druhý je celý z monolitického betonu. Způsob sanace těchto dvou tunelů byl navržen obdobně.

Firma: Subterra a.s.

Přednášející:

  • Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D.