Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • FAST VUT v Brně
  Zajišťování literatury pro výuku, spolupráce při tvorbě učebních plánů, prohlídky pracovišť a laboratoří, seznámení se s VV pracemi, externí výuka a spolupráce na řešení projektů GA ČR.
 • FSv ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
  Zajišťování literatury pro výuku, prohlídky pracovišť a laboratoří, seznámení se s VV pracemi, externí výuka a spolupráce na řešení projektů GA ČR.
 • Moravská vysoká škola Olomouc
  Spolupráce v oblasti facility managementu.
 • Stavebná fakulta a Fakulta BERG TU v Košiciach
  Výměna učebních plánů, výměna učebních textů, prohlídky pracovišť a laboratoří, seznámení s VV pracemi, externí výuka, pořádání seminářů, spolupráce při řešení výstavby podzemních objektů, CEEPUS pro r. 2004-2006, příprava bakalářských a magisterských studijních oborů v rámci třístupňového systému vzdělávání. Memorandum o dlouhodobé spolupráci, výsledky: Projekty Mezinárodního Visegradského fondu "A Comparative Study Involving Cities from the Visegrad Four and Pittsburgh, Pensylvania" a "Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield Sites".
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Výměna učebních plánů, výměna učebních textů, prohlídky pracovišť a laboratoří, seznámení s VV pracemi, externí výuka, příprava bakalářských a magisterských studijních oborů (např. facility managementu) v rámci třístupňového systému vzdělávání, spolupráce v otázkách geotechniky.
 • Stavebná fakulta ŽU v Žiline
  Výměna učebních plánů, výměna učebních textů, prohlídka pracovišť a laboratoří, seznámení s VV pracemi, externí výuka, spolupráce na řešení grantového úkolu, příprava bakalářských a magisterských studijních oborů v rámci třístupňového systému vzdělávání.
 • Technická univerzita v Liberci
  Příprava bakalářských a magisterských studijních programů v rámci třístupňového systému vzdělávání a výměna zkušeností v oblasti devastovaných průmyslových ploch.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
  Spolupráce na vědeckovýzkumných projektech MMR (brownfields).
 • Univerzita Pardubice
  Výuka v licenčním studiu rozpojování hornin výbuchem.
 • VŠE Praha, Národohospodářská fakulta
  Spolupráce v oblasti facility managementu.