Studium a výuka

Fakulta stavební poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání ve studijních programech "Stavební inženýrství" a "Architektura a stavitelství". V rámci oborového studia jsou studenti připravováni v oblasti stavebních materiálů, zakládání staveb a geotechnice, navrhování a provádění betonových a ocelových konstrukcí, dopravních staveb a organizaci dopravy, investičního procesu, ekonomie provozu města a staveb pro bydlení a občanské vybavení, architektury a stavitelství, prostředí staveb a technického zařízení budov.


© 2018 VŠB-TU Ostrava