Celoživotní vzdělávání

Architektura a stavitelství

Studijní obory

  • Rekonstrukce a konverze historických objektů
  • Navrhování interiérů

Kurz

  • Architektonické kreslení

Informace

  • Studijní plán [PDF]
  • Harmonogram [PDF]
  • Kurz navrhování interiérů [PDF]
  • Přihlášení do kurzu Navrhování interiérů je možné do 15. 9. 2014

Aktuální informace uchazečům a studentům jsou uveřejňovány v infoservisu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava