Harmonogram

Fakulta stavební

Akademický rok:

TermínNázevPoznámka
18.08.2017Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2017Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2017Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2017Začátek akademického roku
18.09.2017Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2017Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2017Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2017Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
31.10.2017Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2017Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
16.11.2017Slavnostní vědecká radaRektorské volno
20.11.2017 - 17.12.2017Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
27.11.2017 - 11.02.2018Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
01.12.2017Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
23.12.2017Konec výuky v zimním semestru
24.12.2017 - 07.01.2018Vánoční prázdniny
08.01.2018 - 11.02.2018Zkouškové období zimního semestru
09.02.2018Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
09.02.2018Období promocí - ukončení v ZS
12.02.2018Začátek výuky v letním semestru
26.02.2018Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
26.02.2018Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
26.02.2018Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
28.02.2018Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
13.03.2018Kariéra PLUSRektorské volno
28.03.2018Slavnostní vědecká radaRektorské volno
26.04.2018Sportovní denRektorské volno
07.05.2018Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
07.05.2018Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.05.2018 - 17.06.2018Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
20.05.2018Konec výuky v letním semestru
21.05.2018 - 08.07.2018Zkouškové období letního semestru
28.05.2018 - 08.07.2018Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
25.06.2018Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
25.06.2018Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
30.06.2018Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
08.07.2018 - 10.07.2018Kontrola studia po akademickém roce
09.07.2018 - 31.08.2018Období letních prázdnin
09.07.2018 - 27.07.2018Mezinárodní letní škola
31.08.2018Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

TermínNázevPoznámka
01.09.2017 - 31.08.2018Trvání akademického roku
18.09.2017 - 22.12.2017Výuka v zimním semestru (ZS)
18.12.2017 - 22.12.2017Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
24.12.2017 - 07.01.2018Vánoční prázdniny
08.01.2018 - 09.02.2018Zkouškové období ZS
09.02.2018Mezní termín pro udělení Z a KZ za ZS
09.02.2018Kontrola prezenčního studia za ZS - 1. ročník Bc.
12.02.2018 - 18.05.2018Výuka v letním semestru (LS)
14.05.2018 - 18.05.2018Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
21.05.2018 - 08.07.2018Zkouškové období LS
09.07.2018 - 31.08.2018Hlavní prázdniny
10.07.2018Mezní termín pro konání zkoušek za ZS
10.07.2018Mezní termín pro udělení Z a KZ za LS
10.07.2018Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
31.08.2018Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

TermínNázevPoznámka
31.10.2017Zadání bakalářských prací
12.02.2018 - 30.03.2018Výuka v letním semestru
03.04.2018 - 04.05.2018Zkouškové období letního semestru
07.05.2018Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
28.05.2018 - 01.06.2018Státní závěrečné zkoušky
25.06.2018Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Stavební inženýrství

TermínNázevPoznámka
01.01.2018 - 30.06.2018Přijímací řízení
31.03.2018Termín podání přihlášek ke studiu
01.07.2018 - 30.09.2018Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Architektura a stavitelství

TermínNázevPoznámka
01.01.2018 - 30.06.2018Přijímací řízení
31.03.2018Termín podání přihlášek ke studiu
01.07.2018 - 30.09.2018Zápis přijatých uchazečů

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

TermínNázevPoznámka
18.09.2017 - 03.11.2017Výuka v zimním semestru
06.11.2017 - 01.12.2017Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
01.12.2017Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
08.01.2018 - 12.01.2018Státní závěrečné zkoušky
09.02.2018Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2018Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

TermínNázevPoznámka
31.10.2017Zadání diplomových prací - architektura
12.02.2018 - 30.03.2018Výuka v letním semestru
03.04.2018 - 04.05.2018Zkouškové období letního semestru
07.05.2018Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
01.06.2018Státní závěrečné zkoušky
25.06.2018Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

TermínNázevPoznámka
30.04.2018Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2018 - 30.06.2018Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství
01.06.2018 - 30.06.2018Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství
01.07.2018 - 30.09.2018Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

TermínNázevPoznámka
01.09.2017 - 31.12.2017Přijímací řízení
30.11.2017Termín podání přihlášek ke studiu
01.02.2018 - 28.02.2018Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

TermínNázevPoznámka
01.01.2018 - 30.06.2018Přijímací řízení
31.05.2018Termín podání přihlášek ke studiu
01.09.2018 - 30.09.2018Zápis přijatých uchazečů

Důležité termíny

TermínNázevPoznámka
16.11.2017Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
28.03.2018Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
26.04.2018Sportovní den

© 2018 VŠB-TU Ostrava