Informace

Jednou z hlavních aktivit programu Erasmus+ je mobilita studentů, která může být vykonávána formou studijního pobytu nebo pracovní stáže a mobilita pedagogů a zaměstnanců.

Studenti mohou využít studijní pobyt nebo pracovní stáž v každém stupni studia, tzn. 3-12 měsíců v bakalářském stupni, 3-12 měsíců v magisterském stupni a 3-12 měsíců v doktorském stupni, přičemž pracovní stáž může trvat již jen 2 měsíce.

  • Termín pro nahlášení zájmu o výjezd na zahraniční studijní pobyt v rámci Erasmus+ je 2. 10. 2017 a 15. 3. 2018 v International office (LPOF 204).
  • Doporučujeme dřívější konzultaci s koordinátorem Dr. Rosmanitem (LPOB 304) ohledně výběru zahraniční university a výběru vhodných předmětů.
  • Student si do výše uvedeného data vyplní přihlášku v systému EDISON - Mobility, kde si vybere zahraniční univerzitu.
  • Následně proběhne výběrové řízení na jednotlivé univerzity.
  • Prosíme studenty o dodržování těchto termínů!

Před přihlášením studenti prozkoumají webové stránky zahraničních univerzit - důraz kladen na nabídku předmětů - má být v souladu se studijním plánem na FAST.

Doporučujeme studentům sledovat termíny pro přihlášení ke studiu na jednotlivých univerzitách.


© 2018 VŠB-TU Ostrava