Pro studenty

Důležité informace

 • Termín pro nahlášení zájmu o výjezd na zahraniční studijní pobyt v rámci Erasmus+ je 2. 10. 2017 a 15. 3. 2018 v International office (LPOF 204).
 • Doporučujeme dřívější konzultaci s koordinátorem Dr. Rosmanitem (LPOB 304) ohledně výběru zahraniční university a výběru vhodných předmětů.
 • Student si do výše uvedeného data vyplní přihlášku v systému EDISON - Mobility, kde si vybere zahraniční univerzitu.
 • Počet míst pro mobilitu studentů v jednotlivých stupních studia [PDF]
 • Následně proběhne výběrové řízení na jednotlivé univerzity.
 • Prosíme studenty o dodržování těchto termínů!
 • Před přihlášením studenti prozkoumají webové stránky zahraničních univerzit - důraz kladen na nabídku předmětů - má být v souladu se studijním plánem na FAST.
 • Termíny pro podávání přihlášek stanovené zahraničními univerzitami a odkazy na program Erasmus+ [PDF]
 • Doporučujeme studentům sledovat termíny pro přihlášení ke studiu na jednotlivých univerzitách. POZOR na on-line přihlášky některých univerzit. I když má zahraničních univerzita své vlastní formuláře, studenti jsou povinni vyplnit i formuláře VŠB-TUO.
 • Seznam platných bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus+
 • Student má povinnost před odjezdem požádat proděkana pro studium o Individuální studijní plán.
 • Student se seznámí se Směrnicí na podporu mobilit studentů.

Formuláře

Studijní pobyty

Dokumenty k vyřízení před odjezdem

 • Žádost o individuální studijní plán (neplatí pro studenty doktorského studia) [DOC]
 • Přihláška ke studijnímu pobytu se podává prostřednictvím systému Edison, který Application form vygeneruje.
 • Evidenční list, účastnickou smlouvu a ostatní nutné dokumenty naleznete na stránkách VŠB-TUO

Kopie základních dokumentů je nutno předat v kanceláři F204 k založení.
Po ukončení mobility se student musí ihned nahlásit na studijním oddělení VŠB-TUO a to i v případě, nebude-li po mobilitě fyzicky v ČR.

Dokumenty k odevzdání po příjezdu

Celý postup ukončení administrace studijního pobytu je z dispozici na stránkách VŠB-TUO.

Praktické stáže

Kopie základních dokumentů je nutno předat v kanceláři F204 k založení.

Dokumenty k odevzdání po příjezdu

Poslední věcí bude vyplnění dvou dotazníků - EU Survey pro Erasmus a Zprávu z mobilit pro své kolegy. Na oba dotazníky obdržíte přihlašovací údaje emailem.

Základní dokumenty


© 2018 VŠB-TU Ostrava