Organizační zajištění

Úsek mobilit (mobility.fast@vsb.cz)
Jméno Funkce
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Erasmus+ koordinátor (konzultace k sestavení studijního plánu)
Mgr. Marcela Maturová mobility (organizační zajištění studijních pobytů českých a zahraničních studentů, ECTS, evidence zahraničních studentů v systému)
Studijní záležitosti
Jméno Funkce
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. proděkan pro studium (pedagogika, potvrzení klasifikace, mezinárodní klasifikace, potvrzení studijních výsledků)
Ubytování
Jméno Funkce
Ing. Andrea Husťáková vedoucí úseku provozu ubytování (objednávání, rezervace ubytování)

© 2018 VŠB-TU Ostrava