Přijímací řízení

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou. Vytištěná a podepsaná zkrácená verze přihlášky se následně společně s dalšími vyžadovanými dokumenty a údaji uvedenými v podmínkách přijetí ke studiu zasílá na adresu studijního oddělení.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Navazující magisterské studium

  • Studijní program Architektura a stavitelství: 5. 6. 2018
  • Studijní program Stavební inženýrství: 6. 6. 2018

Příklady otázek


© 2018 VŠB-TU Ostrava