Přijímací řízení

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou. Vytištěná a podepsaná zkrácená verze přihlášky se následně společně s dalšími vyžadovanými dokumenty a údaji uvedenými v podmínkách přijetí ke studiu zasílá na adresu studijního oddělení.


© 2018 VŠB-TU Ostrava