Struktura a systém studia

Strukturované studijní programy FAST jsou připraveny tak, aby sledovaly posloupnost graduačních stupňů:

Bakalářský stupeň (Bc.)   ->   Magisterský stupeň (Ing.)   ->   Doktorský stupeň (Ph.D.).

Na FAST je ve strukturovaném systému studia přijat model:

  • Bakalářský stupeň - standardní doba studia 4 roky (8 semestrů),
  • Navazující magisterský stupeň - standardní doba studia 1,5 roku (3 semestry) pro studijní program Stavební inženýrství, 2 roky (4 semestry) pro studijní program Architektura a stavitelství,
  • Doktorský stupeň - standardní doba studia 3 a 4 roky.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava nabízí akreditované strukturované studijní programy:

  • bakalářský studijní program Architektura a stavitelství v prezenční formě studia se standardní dobou studia 4 roky,
  • bakalářský studijní program Stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky,
  • navazující magisterský studijní program Architektura a stavitelství v prezenční formě studia se standardní dobou studia 2 roky,
  • navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia se standardní dobou studia 1,5 roků,
  • doktorský studijní program Stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia se standardní dobou studia 3 a 4 roky.
Bakalářské studium (Bc.)
Architektura a stavitelství
1. - 4. ročník Společné studium
Studijní obor:
Stavební inženýrství
1. a 2. ročník Společné studium
3. a 4. ročník Oborové studium
Studijní obory:
sipka-down
Magisterské studium (Ing.)
Architektura a stavitelství
2 roky Oborové studium
Studijní obor:
Stavební inženýrství
1,5 roku Oborové studium
Studijní obory:
sipka-down
Doktorské studium (Ph.D.)
Stavební inženýrství
Oborové studium podle individuálního studijního plánu
Studijní obory:

© 2018 VŠB-TU Ostrava