Building Structures

Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce, odpovídá svojí náplní oboru Konstrukce staveb. Je určen budoucím projektantům konstrukcí průmyslových a sportovních objektů, mostů a také těm zájemcům, kteří mají zájem o hlubší pochopení oblasti statiky a dynamiky staveb.

Studenti získají nejen společný základ znalostí stavebního inženýra, srovnatelný s ostatními obory, ale především získají znalosti o statickém a dynamickém působení nosných konstrukcí a o metodách jejich návrhu a posuzování a naučí se je používat.

Studenti mají možnost se postupně specializovat na jimi zvolenou oblast, na kterou nakonec zaměří i svoje závěrečné práce. Může jít například o navrhování železobetonových nebo zděných konstrukcí, dřevěných, ocelových nebo spřažených konstrukcí (ať již průmyslových či sportovních objektů nebo mostů), o aplikaci nebo rozvoj metod stavební mechaniky nebo metod posuzování spolehlivosti a o další témata.

Obor je určen nejen pro zájemce ze zahraničí, ale i pro zájemce z České a Slovenské republiky, kteří chtějí studovat stavební inženýrství v anglickém jazyce.


© 2018 VŠB-TU Ostrava