Dopravní inženýrství

Studijní obor se při rozvoji automobilismu vyčlenil ze silničního inženýrství. Zabývá se studiem, průzkumem, rozborem a prognózou jevů a zákonitostí v dopravě. Vytváří podklady pro silniční plánování, projektování a dopravní řešení. Student se seznámí s metodami dopravních průzkumů a získání dalších údajů o území a obyvatelstvu, na jejichž základě je možno řešit prognózu vývoje dopravy a jejího řízení. Při návrhu opatření k zajištění plynulého, ekonomického a ekologického přesunu osob a zboží je prvořadé hledisko bezpečnosti v dopravě. Na výuce se podílí mimo Fakulty stavební i odborníci z Centra dopravního průzkumu v.v.i., Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava. Absolventi budou vybaveni potřebnými teoretickými a odbornými znalostmi o vývoji a vlivech dopravy, organizací a řízení provozu s uplatněním v institucích a firmách, zabývajících se navrhováním, realizací, kontrolou a posuzováním staveb a dopravně inženýrských opatření, a u Policie ČR a ve státní správě.


© 2018 VŠB-TU Ostrava