Studijní obor Geotechnika (akreditovaný je bakalářský, magisterský i doktorský studijní obor) poskytuje posluchačům úplné vzdělání pro činnosti v oblasti podzemního stavitelství a tunelování, zakládání staveb a geotechnických staveb. Do výuky oboru jsou zařazeny základní a řada specializačních geotechnických předmětů, které dávají tomuto vzdělání individuální charakter a posluchačům možnost hlubší odborné profilace již během studia. Studentům je v průběhu studia k dispozici laboratoř mechaniky zemin, laboratoř geotechnického monitoringu, technické seismicity a rovněž laboratoř modelování, která je vybavena specializovaným softwarem pro modelování různých typů geotechnických úloh.

Absolventi oboru Geotechnika nemají žádný problém s uplatněním, které nacházejí nejen ve specializovaných geotechnických firmách (Metrostav, Subterra, Zakládání staveb, Arcadis Geotechnika, Minova Bohemia a dalších menších firmách s regionální působností), ale i ve firmách s obecnějším stavebním zaměřením a rovněž ve vědecko-výzkumných organizacích. O absolventy oboru je zájem i v zahraničí. Poptávka firem po absolventech tohoto studijního oboru je mnohem vyšší než je nabídka.


© 2018 VŠB-TU Ostrava