Studijní obor je určen budoucím projektantům konstrukcí průmyslových a sportovních objektů, mostů a také těm zájemcům, kteří mají zájem o hlubší pochopení oblasti statiky a dynamiky staveb. Studenti získají nejen společný základ znalostí stavebního inženýra, srovnatelný s ostatními obory, ale především získají znalosti o statickém a dynamickém působení nosných konstrukcí a o metodách jejich návrhu a posuzování a naučí se je používat.

Studenti mají možnost se postupně specializovat na jimi zvolenou oblast, na kterou nakonec zaměří i svoje závěrečné práce. Může jít například o navrhování železobetonových nebo zděných konstrukcí, dřevěných, ocelových nebo spřažených konstrukcí (ať již průmyslových či sportovních objektů nebo mostů), o aplikaci nebo rozvoj metod stavební mechaniky nebo metod posuzování spolehlivosti a o další témata.

Absolventi bakalářského oboru „Konstrukce staveb“ a navazujícího magisterského oboru stejného jména se úspěšně uplatňují při projektování, údržbě a rekonstrukcích mostů nebo průmyslových objektů a jiných rozsáhlých stavebních konstrukcí, ale také v oblasti statiky staveb všech druhů.

Uchazeči a studenti, kteří mají zájem o hlubší poznání zákonitostí stavební mechaniky a chování konstrukcí, mohou po dokončení navazujícího magisterského studia pokračovat v doktorském studijním programu „Teorie konstrukcí“, kde se mohou věnovat studiu a vědecké a výzkumné činnosti v této oblasti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava