Absolvent bude mít po ukončení studia znalosti o požadavcích na vnitřní prostředí staveb a to z hlediska vytvoření tepelné pohody, úniku tepla, klimatu prostředí, požadavků na osvětlení a hlučnosti uvnitř budov. Získá znalosti o způsobech a možnostech rozvodů pitné a teplé vody, konstrukcí kanalizačních systémů, rozvodů topných plynů v budovách, jejich přípojek a vlastnostech jednotlivých plynů. Zvládne základy vytápěcí techniky s druhy vytápěcích systémů, jejich dimenzování, s možnostmi regulací, a zpracování kompletní projektové dokumentace. Získá znalosti o způsobech větrání a projektování klimatizačních zařízení. Bude mít základní znalosti o rozvodu elektrické energie pro zařizovací předměty v budovách a zásadách jejich bezpečného provozování (výtahy, pojízdné chodníky, signalizace, zabezpečovací technika). Po absolvování studijního oboru bude schopen provádět projekční práce a řídit provádění prací v oblasti technických zařízení budov.


© 2018 VŠB-TU Ostrava