Doktorské studium

Stavební inženýrství

  • Geotechnika
  • Hornické a podzemní stavitelství
  • Městské inženýrství a stavitelství
  • Teorie konstrukcí

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech je k nahlédnutí v předpisech.

  • Informace k zápisu [PDF]
  • Složení oborové rady [PDF]

© 2018 VŠB-TU Ostrava