VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

V rámci programu Erasmus+ či Stipendia VŠB-TUO je možno realizovat studijní pobyt, popřípadě pracovní stáž na univerzitách téměř po celém světě.

Další nabídky programů a stipendií nad rámec meziuniverzitních dohod včetně možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí jsou zveřejněny na stránkách VŠB – TU Ostrava.