E-časopis Stavební partner je elektronicky vydávaný časopis, který vznikl v rámci projektu Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury. V e-časopise se nachází původní odborné příspěvky z oblasti vědy a výzkumu. Kromě toho jsou v popularizační sekci umístěny taktéž neodborné články, které mají za cíl podat studentům, akademikům, ale i široké veřejnosti přínosné a zajímavé informace o projektech a dění ve vědě a výzkumu. Publikovat můžou akademici i mimoškolští odborníci z oblasti stavebnictví a architektury a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Odborné příspěvky jsou vždy recenzovány jedním odborníkem, který nesmí působit ve stejné instituci, jako autor článku. E-časopis Stavební partner má ambici se v budoucnu stát členem Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Základní údaje periodika

Název: Stavební partner
Verze: Elektronická on-line
Adresa: http://partnerstvi-stavebnictvi.msdk.cz/e-casopis-stavebni-partner
Vydavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Moravskoslezský dřevařský klastr, Mendelova univerzita v Brně
Periodicita: 4 krát ročně
Jazyk publikovaných příspěvků: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1805-5958

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory (šablona pro vypracování příspěvku a recenzní formulář) naleznete na oficiálním webu časopisu.

Kontaktní osoba

Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.


© 2018 VŠB-TU Ostrava