Aktuálně řešené projekty

Projekty GA ČR

 • GP13-16124P
  Výzkum vývoje ochranné vrstvy patiny na konstrukcích navržených z patinující oceli
  odpovědný řešitel: doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
 • 16-08937S
  Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředím
  odpovědný řešitel: prof. Ing. Radim Čajka, CSc.

Projekty TA ČR

 • TE01020168
  Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)
  hlavní řešitel: České vysoké učení technické v Praze
  spoluřešitel: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
 • TB030MMR001
  Úpravy konstrukcí panelových domů
  hlavní řešitel: České vysoké učení technické v Praze
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
 • TD03000279
  Bydlení jako činitel sociálního začleňování
  odpovědný řešitel: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Ostatní projekty

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505
  Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů
  hlavní řešitel: ŽPSV, a. s. (doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.)
  spoluřešitelé: Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava a Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. a doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.)
 • 25136
  Vývoj hlubinného úložiště
  odpovědný řešitel: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
  spoluřešitel: doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.

© 2018 VŠB-TU Ostrava