Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/1 Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování 2020 2020
RPP2020/113 Druhá část profilace předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb 2020 2020
RPP2020/114 Profilace předmětu Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, Inženýrské sítě 2020 2020
RPP2020/116 Tvorba studijních materiálů pro předmět Vybrané statě ze stavební akustiky a denního osvětlení 2020 2020
RPP2020/119 Inovace předmětu 221-0307/01 Vybrané statě z ocelových a dřevěných konstrukcí 2020 2020
RPP2020/160 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaného předmětu BIM v geotechnice a podzemním stavitelství 2020 2020
RPP2020/2 Inovace předmětu Tvorba městských prostorů pro čtvrtý ročník bakalářského studia specializace Městské inženýrství 2020 2020
RPP2020/5 Inovace předmětu Architektonická typologie; Nauka o stavbách, praktická teorie; Základy architektonického navrhování 1; Aplikovaná ekologie a Soudobá architektura 2020 2020
RPP2020/6 Nové trendy a veřejný zájem v inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I. 2020 2020
RPP2020/7 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na úvod do teorie pružnosti a plasticity 2020 2020
RPP2020/8 Inovace výuky předmětu Geotechnický monitoring - 3D skenování a pokročilé zpracování mračen bodů 2020 2020
GA18-07949S Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení 2018 2020