Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové trendy a veřejný zájem v inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I.
Kód
RPP2020/6
Předmět výzkumu
Projekt „Nové trendy a veřejný zájem v inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I.“ si klade za cíl prohloubit a získat nové teoretické a praktické vědomosti a dovednosti v jedné z oblasti veřejné infrastruktury, a to staveb občanského vybavení. Jedná se o inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I. studijního programu navazujícího magisterského studia Stavební inženýrství - Městské inženýrství, který je součástí studijního plánu 1. semestru. Inovace je zaměřena v návaznosti na současnou rekodifikaci stavebního práva, aktuálních problémů veřejného zájmu v oblasti bezbariérového užívání staveb a nových trendů požadavků na stavby občanského vybavení.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam