Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Architektonická typologie; Nauka o stavbách, praktická teorie; Základy architektonického navrhování 1; Aplikovaná ekologie a Soudobá architektura
Kód
RPP2020/5
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace podkladů pro přednášky předmětů Architektonická typologie, Nauka o stavbách, praktická teorie, Základy architektonického navrhování 1, Aplikovaná ekologie a Soudobá architektura a zvýšení kvality výuky vyzvanými přednáškami u zahraničních a tuzemských odborníků, zajištěním exkurzí studentů/tek na ikonické stavby, účastí řešitele a spoluřešitelů na konferencích a exkurzí řešitele na významných realizacích, jež charakterizují přednášené typologické druhy a přenesením získaných dat studentům. Zároveň bude propracována návaznost Architektonické typologie, jež je přednášena na bakalářském stupni s Naukou o stavbách, přednášenou na magisterském stupni. Úvod do této série pak zajišťuje předmět Základy architektonického navrhování 1. Získané informace z inovovaných přednášek lze použít a aplikovat v ostatních předmětech, obzvláště v ateliéru architektury a v ateliéru interiéru, při cvičných architektonickcých návrzích jednotlivých stavebních typů, přednášených v cyklu přednášek. Inovace paředmětu a využitelnost informací bude zajištěna záznamem přednášek vyzvaných odborníků a jejich zpřístupněním na webu FAST. Inovované přednášky budou vyvěšeny na webu katedry a vloženy do systému LMS jednotlivých přednášejících. Fotografická dokumentace zahraniční exkurze studentů bude rovněž vyvěšena na webu katedry, kde kromě přínosu k zlepšení výuky, přinese i zvýšení motivace a zainteresování studentů do studia a jistě na webu bude působit v rámci propagace pro nové zájemce o studium. Tedy kromě inovace může mít další přesah mimo rámec tohoto projektu. Projekt zajistí kvalitu, diverzitu a internacionalizaci. Harmonogram: - v první polovině roku sběr dat a fotografického materiálu, případně výkresové dokumentace vytyčených stavebních typů - na podzim vytvoření podkladů a jejich postupné zveřejnění na webu a v LMS - vyzvané přednášky budou rozloženy do letního i zimního semestru 2020 - záznamy z přednášek budou zveřejňovány dle plánu jejich konání - účast na konferencích, dle plánu konferencí - říjen 2020 - exkurze studentů/tek a následné vyvěšení fotodokumentace a itineráře s komentářem na web katedry
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam