Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu 221-0307/01 Vybrané statě z ocelových a dřevěných konstrukcí
Kód
RPP2020/119
Předmět výzkumu
Cílem inovace předmětu je aktivní zapojení studentů magisterského stupně, převážně programu N0732A260003 Stavební inženýrství - Konstrukce staveb. Studenti již během bakalářského stupně studia a také absolvováním předmětů 1. semestru magisterského stupně získali mnohé teoretické znalosti v oblasti navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí a mostů, které by jsou v tomto předmětu dále upevňovány a rozšiřovány. Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí teoretických základů je možnost konfrontace s praktickým využitím nabytých znalostí. V rámci inovace předmětu jsou tedy plánovány odborné exkurze a také praktické ukázky experimentálního ověřování konstrukcí v laboratořích Experimentálního zkušebního centra FAST VŠB-TUO, ale také in-situ. Studenti budou mít možnost zapojení se do přípravy, realizace a vyhodnocení experimentálně získaných dat na běžných konstrukcích resp. jejích částech. Aktivita č. 1 - exkurze 2 dny - návštěva vybraných konstrukcí budov, mostů a technologických staveb (ocel, ocelobeton,, ŽB dřevo), provádění, degredace, sanace konstrukcí a jejich částí Aktivita č. 2 - exkurze 2 dny - návštěva vybraných konstrukcí budov, mostů a technologických staveb (ocel, ocelobeton, ŽB, dřevo), provádění, degredace, sanace konstrukcí a jejich částí Aktivita č. 3 - experiment - šroubovaný přípoj ocelových prvků - určení tuhosti styčníku Aktivita č. 4 - experiment - svařovaný přípoj - ověření chování spoje Aktivita č. 5 - experiment - ohýbaný nosník - pružné, pružno-plastické a plastické chování ocelové konstrukce Výše uvedené aktivity výraznou mohou výraznou mírou přispět k lepšímu pochopení problematiky. Během Aktvit č. 3, 4 a 5 budou pořízeny také videozáznamy provedených experimentů mimo jiné také pro pozdější využití ve výuce ostatních oborových předmětů.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam