Chystané akce

Právě probíhá

CivilCon

22. 2. 2018 - 26. 2. 2018
Konference zaměřená na praktickou přípravu studentů pro jejich budoucí pracovní kariéru

Další akce

Současné bezpečnostní výzvy a projekt k zajišťování obrany ČR

27. 2. 2018 , 12:30
Seminář organizuje Bezpečnostně technologický klastr.

Míchačka

miniatura
8. 3. 2018 , 15:00
Druhý týden v březnu proběhne tradiční studentská soutěž reprezentující jednotlivé studijní obory

CUTE 2018

17. 4. 2018 - 19. 4. 2018
Konference na téma udržitelného rozvoje stavebního, městského a dopravního inženýrství

Modelování v mechanice

24. 5. 2018 - 25. 5. 2018
Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering

29. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Prestižní mezinárodní sympozium pro studenty doktorského studia

Geotechnika

18. 10. 2018 - 19. 10. 2018
Konference zaměřená na geotechnické otázky při přípravě a výstavbě podzemních a pozemních staveb

© 2018 VŠB-TU Ostrava