Oznámení

Konání státní doktorské zkoušky

4. 5. 2018
Ing. Jakub Flodr

© 2018 VŠB-TU Ostrava