Pracovní příležitosti

Výběrová řízení na pozice: akademický pracovník (Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava )

miniatura
30. 10. 2018
Volná místa na Katedře stavební mechaniky, Katedře matematiky, Katedře dopravního stavitelství a na Katedře stavebních hmot a diagnostiky staveb

© 2018 VŠB-TU Ostrava