Oznámení

Konání obhajoby disertační práce

10. 1. 2019
Ing. Lucie Hurdálková

© 2019 VŠB-TU Ostrava