Oznámení

Konání státní doktorské zkoušky

19. 9. 2018
Ing. Monika Kubzová

Konání obhajoby disertační práce

18. 9. 2018
Ing. Vladan Panovec

Konání obhajoby disertační práce

18. 9. 2018
Ing. Denisa Valachová

Konání státní doktorské zkoušky

18. 9. 2018
Ing. Petr Mynarčík

© 2018 VŠB-TU Ostrava