Oznámení

Oznámení o ukončení jmenovacího řízení

14. 3. 2019
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

Oznámení o ukončení jmenovacího řízení

14. 3. 2019
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.

Oznámení o zahájení habilitačního řízení

14. 3. 2019
Ing. Roman Fojtík, Ph.D.

Oznámení o zahájení jmenovacího řízení

14. 3. 2019
doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava