Soutěže

Cena Wernera von Siemense

miniatura
4. 5. 2017
Soutěž o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce

Vynikající bakalářská, diplomová a dizertační práce v oboru betonu

6. 12. 2016
Soutěže pořádané Českou betonářskou společnosti ČSSI

Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce

14. 10. 2016
Soutěž pořádána Českou asociací ocelových konstrukcí

© 2018 VŠB-TU Ostrava