Elektronový mikroskop Centra nanotechnologií byl na FAST slavnostně uveden do provozu

3. 7. 2019
miniatura
Ve čtvrtek 27. června proběhlo v prostorách Fakulty stavební slavnostní otevření nové učebny elektronové mikroskopie, kterou provozuje Centrum...
24. 6. 2020 - 26. 6. 2020
The conference focused on the exchange of the experience of the research, preparation, testing and application concretes of specific properties

© 2019 VŠB-TU Ostrava